Träningen

Bujinkan Budo Taijutsu bygger på nästan tusenåriga japanska traditioner. Även om det är en traditionell kampform som utövas under seriösa former, sker träningen under familjär stämning där skratt och glädje är ett lika naturligt inslag som shigoki き, hård träning.

Vi har ganska få medlems- och trivselregler, och bygger hellre vårt umgänge i klubben på naturlig respekt och inre disciplin. Man skall vilja gå till träningen för att man trivs där och känner att man utvecklas av den. Grundförutsättningen för att bli bra på Bujinkan Budo Taijutsu är att man tränar just Bujinkan Budo Taijutsu och lägger tid på mattan. Naturligtvis är det alltid bra att kombinera med styrke- och konditionsträning, men själva kunskapen och förmågan i Bujinkan Budo Taijutsu bygger man genom träning i dojon kombinerat med egenträning.

Träning i Bujinkan Budo Taijutsu i Bujinkan Malmö är uppbyggd i tre steg:

Se och lär

Först fungerar instruktören som en modell som visar hur rörelser, metoder och tekniker går till. I detta stadie går träningen ut på att efterlikna och följa instruktören för att helt enkelt lära sig.

Träna och praktisera

I detta stadie fungerar instruktören som en guide som stöttar och rättar i träningen, och ser till att man håller sig på rätt spår. Mycket av träningen går ut på att inte addera, utan reducera rörelse- och reaktionsmönster. Helt enkelt att lära sig göra tekniker och rörelser på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Under detta stadie blir också hitori keiko 一人稽古, egenträning, mer och mer viktigt för att utvecklas. Mycket av detta stadie handlar om att få rörelserna att sitta i "ryggraden". Helt enkelt att repetera gång på gång på gång så för att bygga in rörelsen i sin neuro-muskulära reaktion och respons.

Applikation

Slutligen når man det stadie där man börjar applicera det man lärt sig. Dels genom olika variationer, Henka 変化, men också genom att använda sig av konceptet happo hiken 方秘剣術, nämligen att alla tekniker skall kunna utföras med alla redskap. På detta stadie fungerar instruktören mer som en ”role model” och mentor.

 

Och sen börjar man om igen….

Fördelen med Bujinkan Budo Taijutsu är att det är ett väldigt omfattande curriculum med tusentals tekniker. Och även om man går tillbaka till en av de mest grundläggande basteknikerna, finns det alltid mer att lära i den, varpå resan genom de olika stadierna startar om igen.